Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO?

Tak przebiegają zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Niestety cały czas musimy spotykać się online.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.