Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

INFORMACJA O WYBORZE OFERT DOTYCZĄCYCH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK ORAZ POZOSTAŁEGO ELEKTRONICZNEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

 

Poniżej udostępniamy informację o wyborze ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Informacja o wyborze ofert