Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 25.11.2020 r. zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.).

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA