Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

TERMIN GŁÓWNY
16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski
17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – matematyka
18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 – język obcy nowożytny

TERMIN DODATKOWY
7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski
8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 – matematyka
9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 – język obcy nowożytny

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
język polski – 120 min; przedłużenie czasu do 180 min
matematyka – 90 min; przedłużenie czasu do 150 min
język angielski/niemiecki – 90 min; przedłużenie czasu do 135 min