Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

DOPOSAŻONE PRACOWNIE!

W ramach działań związanych z projektem pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 doposażone zostały pracownie dla przedszkolaków:

PRACOWNIA MOTORYKI DUŻEJ

PRACOWNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

KĄCIK NA SMUTKI I TĘSKNOTY

SPRZĘT JEST JUŻ TESTOWANY PRZEZ GŁÓWNYCH ZAINTERESOWANYCH :)