Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Dokumenty szkolne – WNIOSKI, PODANIA

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania SP51

 

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Podanie o zwolnienie ucznia z zajęć WF

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej

KARTA-zgłoszenia-dziecka-ŚWIETLICY

 

 

REGULAMIN udostępniania informacji publicznej – 2019 r.- załącznik

REGULAMIN udostępniania informacji publicznej – 2019 r.

 

REGULAMINY:

REGULAMIN wypożyczania podręczników –  załączniki

REGULAMIN wypożyczania podręczników

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN – monitoringu-RODO 

Regulamin wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

.

Informujemy, że w bibliotece szkolnej można zapoznać się z następującymi dokumentami w wersji papierowej:

 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Regulamin Rady Rodziców
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 • Program wychowawczy szkoły
 • Program profilaktyki
 • Regulamin ucznia
 • Szczegółowe zasady bezpiecznego zachowania się ucznia
 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin świetlicy
 • Regulamin stołówki
 • Procedura odbierania dzieci ze szkoły i oddziału przedszkolnego
 • Procedura kontaktów z rodzicami
 • Procedura udostępniania prac uczniom
 • Procedura przebywania rodziców i innych osób na terenie szkoły
 • Zasady funkcjonowania oddziałów sportowych w SP nr 51 w Szczecinie
 • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego