Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

INFORMACJA Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU DO CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na organizację wyjazdu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla Uczestników Projektu pn. “Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa