Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

BIP

Aktualne ogłoszenia przetargowe:

https://sp51.bipszczecin.pl/

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz elektronicznego sprzętu wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

ogłoszenie o zmianie ogloszenia

Zestaw pytań nr 2 wraz z Modyfikacją nr 2 z dnia 13.01.2021 r.

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – modyfikacja nr 2

Ogłoszenie

SIWZ-1

załącznik nr 1 formularz oferty

załącznik nr 2 Oświadczenie_ wykluczenie_wykonawcy

załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu

załącznik nr 4 projekt umowy

załącznik nr 5 ranking procesorów w testach PassMark

załącznik nr 6 Ranking procesorów w testach PassMark –CPU Mark

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – modyfikacja nr 1

Pytanie nr 1 wraz z Modyfikacją nr 1 z dnia 07.01.2021 r.

Informacja z  otwarcia ofert oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej INFORMACJA O WYBORZE OFERT  

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

informacja o wyborze oferty-1

SIWZ-1

Ogłoszenie nr 762590

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu-1

załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu- uaktualniony

załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu- 10.12.2020

Załącznik nr 4 projekt umowy-1

odpowiedzi na wnioski wykonawców

MODYFIKACJA SIWZ-1

Informacja z sesji otwarcia ofert-1

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

http://Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 4 projekt umowy

informacja o unieważnieniu postępowania

  • BILANS 2020 r.

sprawozdanie finanasowe_SP51_2020
  • BILANS 2019 r.

BILANS  za 2019 r; Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian w funduszu jednostki, Informacja o stanie mienia,Informacja dodatkowa.

Załacznik do informacji dodatkowej 2019 r.

  • BILANS 2018 r.

Bilans za 2018 r

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Załaczniki do informacji dodatkowej za 2018 r.

 

wyniki Posiłek w szkole i w domu- część stołówka szkolna:   wyniki_20200715_posiłek w szkole i w domu-2020

  • Zapytania ofertowe:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Załącznik nr 3 -formularz.cz.1_posiłek w szkole_docx

zal1_ofertowe_posiłek w szkole

sp51_2020_07_06

  • zapytania ofertowe:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

sp51_2020_07_16

zal1ofertowe_posiłek w szkole.(2)xlsx

zal1ofertowe_posiłek w szkole.(3)xlsx

dodatkowe informacje do zapytania_posiłek w szkole(3)

Załącznik nr 3 -formularz.cz.1_posiłek w szkole_docx

 

  • PRZETARGI 

wyniki art. spożywcze-żywieniowe: 
wyniki -art. spożywcze wyniki_grupy_mięso_2020
wyniki art. biurowe:
wyniki -art. biurowe 2020
wyniki tusze i tonery:
wyniki_tonery_2020
wyniki środki czystości:
wynik_śr_czystości_2020
wyniki usługi medyczne:
badanie_medyczne_wyniki_2020  
Zapytania ofertowe:
  Dyrektor Szkoły nr 51 w Szczecinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami: formularz-zał nr 3
ŚRODKI CZYSTOŚCI : 
zal_1a_formularz_ofertowy_srodki_czystosci_2020 środki czystości_umowa_2020 ZAPYTANIE OFERTOWE
BIUROWE:
zal1a_art_biurowe biurowe_umowa_2020 ZAPYTANIE OFERTOWE
TUSZE I TONERY:
zal1a_tusze_tonery tusze_tonery_umowa_2020 ZAPYTANIE OFERTOWE
USŁUGI MEDYCZNE:
zał-1a usługi medyczne-2020 umowa_usługi medyczne__2020 ZAPYTANIE OFERTOWE 
WYWÓZ ODPADÓW KUCHENNYCH:
zlewki_wzor_2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik_nr_1_formularz ofertowy
ŻYWNOŚCIOWE:
formularz-zał nr 3 MX-2651_20191216_100342 MX-2651_20191216_100400 MX-2651_20191216_100449 MX-2651_20191216_100525 MX-2651_20191216_100620 MX-2651_20191216_100639 MX-2651_20191216_100658 MX-2651_20191216_100837 MX-2651_20191216_100855 MX-2651_20191216_100915 MX-2651_20191216_100929 zapytania- kuchnia grupa 1 zapytania- kuchnia grupa 2 zapytania- kuchnia grupa 3 zapytania- kuchnia grupa 4 zapytania- kuchnia grupa 5 zapytania- kuchnia grupa 6 zapytania- kuchnia grupa 7 zapytania- kuchnia grupa 8 zapytania- kuchnia grupa 9 zapytania- kuchnia grupa 10 zapytania- kuchnia grupa 11