Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI

BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI

W sobotę 29.02.2020 r. członkowie Szkolnego Koła Edukacji Wodnej i Żeglarskiej kolejny raz brali udział w warsztatach „Bezpieczni pod żaglami”. Zajęcia miały na celu nauczyć młodych
adeptów żeglarstwa, jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, które mogą się pojawić w trakcie zajęć na wodzie. Szkolenie składało się z dwóch części . Pierwsza – w wodzie,
zawierała elementy ratownictwa wodnego. Ciekawostką tegorocznej edycji była możliwość płynięcia z aqulungiem. Część druga – była poświęcona obsłudze sprzętu ratowniczego oraz nauce resuscytacji
krążeniowo oddechowej wraz z użyciem ręcznego defibrylatora zewnętrznego.

Opiekun koła: Małgorzata Wicher-Ostrowska