Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI

BEZPIECZNI POD ŻAGLAMI

     W sobotę 12 czerwca w Centrum Kształcenia Sportowego odbyła  się kolejna edycja warsztatów  „Bezpieczni pod Żaglami”. Wzięli w niej udział członkowie Szkolnego Koła Edukacji Morskiej z klasy 5a.

     Uczestnicy zajęć podczas szkolenia na basenie poznali techniki holowania osoby poszkodowanej
w wodzie oraz sposoby wykorzystania supa ratowniczego. Na sali gimnastycznej ratownicy WOPR szkolili młodych żeglarzy z wykonywania  resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED oraz sposobu przenoszenia poszkodowanego na desce.

Małgorzata Wicher Ostrowska