Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Próbne egzaminy ósmoklasisty- SP51

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 24-26.02.2021r. w naszej szkole, wg poniższego harmonogramu odbywają się próbne egzaminy ósmoklasisty.

24.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

25.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z matematyki

26.02.2021r. – godz. 9:00 – egzamin z