Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Stypendia Socjalne- rok szkolny 2021/2022

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie

KOMUNIKAT – RODZICE i UCZNIOWIE KLASY 8

 

         Informuję, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu będą do odbioru w sekretariacie uczniowskim
w dniu 9 lipca 2021r., wg poniższego harmonogramu:

– kl. 8a, 8b – godz. 8:00 – 9:30

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo,

w związku z nadciągającą falą upałów od dnia 21.06.21 r. do dnia 24.06.21 r. zajęcia w szkole odbywać się będą zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

  • 1-3 do godz. 1440,
  • 4-8 do godz. 1335.

Zajęcia późniejsze

Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19

Szczepienia dzieci przeciwko COVID-19

            Po zakończeniu wakacji, tj. we wrześniu br. szczepienia przeciwko COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie szkoły. będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące punkty szczepień.

            Rodzice mogą już od 7 czerwca