Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REKOLEKCJE

REKOLEKCJE

ŚRODA 04.12.2019R.

Tego dnia rekolekcje dla wszystkich uczniów odbędą się w auli szkolnej.

Podczas spotkania opiekę sprawują nauczyciele, którzy będą mieli lekcje z daną klasą.

8.15 – 9.30 – klasy 7 i 8

9.45 – 11.00 – klasy

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Celem było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka, uświadamiając dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać. Uczniowie zostali zapoznani przez wychowawców z

OGŁOSZENIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DOTYCZĄCE WZNOWIENIA DYŻURÓW ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ KSZTAŁCENIA I WSPARCIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Ogłoszenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące wznowienia dyżurów związanych z organizacją kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Rodzice,

wzorem roku ubiegłego, wizytator zajmujący się problematyką organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dotyczącą w szczególności:

AKCJA – “PODARUJ OLDZE KASZTANY”

Szkolne Koło Wolontariatu

zaprasza do udziału w akcji zbierania kasztanów z przeznaczeniem na zakup pionizatora dynamicznego dla niepełnosprawnej Olgi.
W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu całej Szkolnej Społeczności zebraliśmy ponad 1,5 tony kasztanów (najwięcej wśród szczecińskich szkół!), realnie przyczyniając się do

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna w roku szkolnym 2019/2020 czynna w godzinach 7:00 – 17:00.

 

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2019/2020
Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.