Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z CHEMII I GEOGRAFII

Nasi uczniowie zgłębiają wiedzę o otaczającym nas świecie na kolejnych zajęciach! Przeprowadzali chemiczne doświadczenia oraz segregowali skamieniałości w zależności od ery i okresu, w którym występowały i uczyli się odczytywać informacje z tablicy stratygraficznej.  

Niejeden mógłby pozazdrościć im takich umiejętności!

SZKOLENIE Z SENSOPLASTYKI JUŻ ZA NAMI !

Pierwsze nauczycielki już zaliczyły szkolenie z Sensoplastyki w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zajęcia dla uczniów wystartowały!

Zajęcia dla uczniów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie”. Uczniowie dzięki pomysłowym nauczycielom odkrywają nowe i bardzo ciekawe oblicza znanych im już przedmiotów szkolnych.

Gratulujemy ciekawości świata i życzymy powodzenia!