Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REALIZOWANE ZAMÓWIENIA

Jesteśmy w trakcie realizacji zamówień w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie. Przedszkolaki już korzystają z powiększającej się ilości nowych sprzętów. Nie tylko one cieszą się z tych pomocy naukowych i zabawek!


KRÓTKA RELACJA Z KOLEJNYCH ZAJĘĆ

Nasi uczniowie nieustannie zgłębiają wiedzę na kolejnych zajęciach w ramach „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie”.  Na ostatnich zajęciach z geografii poznali rodzaje skał, “skalę Mohsa”, nauczyli się odróżniać skały jawnokrystaliczne od skrytokrystalicznych oraz

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAJĘĆ NAUKI PROGRAMOWANIA DLA 10 GRUP DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

W ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 poszukujemy osoby