Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE – PROGRAMOWANIE NA ROBOTACH

Kolejna szansa dla nauczycieli na podniesienie kwalifikacji projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na

KURS PEDAGOGIKI M. MONTESSORI ZALICZONY!

Kolejna nauczycielka wykorzystała szansę na podniesienie swoich kwalifikacji w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Odwiedź nas na facebooku!

Działania w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” dokumentujemy również na facebooku!

Zapraszamy do klikania :)

 

 

Odwiedź nas na facebooku!

Działania w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020