Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WIZYTA W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM W PRZELEWICACH

15 i 16 września 2020 r. grupy przedszkolaków odwiedziły Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KOLEJNA DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH DLA UCZNIÓW!

Uczniowie mają wakacje, ale my cały czas realizujemy projekt pn. „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską