Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK ORAZ POZOSTAŁEGO ELEKTRONICZNEGO WYPOSAŻENIA PRACOWNI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia pracowni dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA

Nasi mali odkrywcy w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską