Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Nabór

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze
o następujących profilach:
sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
matematyczna z elementami kodowania i programowania,
językowa,
ogólna.
Składajac wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do

Kasa

NIE STÓJ W KOLEJCE DO KASY, ABY WYKUPIĆ OBIAD.

Dokonaj płatności przelewem  w następujących terminach:

Obiady  za miesiąc: od do
wrzesień 20 sierpnia  06 września
październik 20 września  07 października
listopad 20 października  08