Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

„Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” – opis projektu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  1. „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 25 nowych miejsc dla dzieci w

Nabór do klas I w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze o następujących profilach:

  • sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
  • matematyczna z elementami kodowania i programowania,
  • językowa,
  • ogólna.

Składając wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do