Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemicznym, uroczystość rozpoczęcia r. szk. 2021/2022 odbędzie się, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Klasy II – VIII

Wszystkich uczniów klas II – VIII zapraszamy 1 września 2021r. na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem.

Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie.

Klasy II –III wchodzą wejściem głównym, klasy IV-VIII wejściem od strony boiska. Podczas spotkania z wychowawcami uczniowie zostaną zapoznani z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz z planem lekcji na rok szkolny 2021/2022.

Uczniowie klas IV spotykają się z nowym wychowawcą przed szkołą (wejście od strony boiska). Wychowawca będzie miał ze sobą tabliczkę z oznaczeniem danej klasy i razem udadzą się do wyznaczonej sali.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS RODZICE/OPIEKUNOWIE NIE WCHODZĄ DO BUDYNKU SZKOŁY. Ponadto zaleca się, aby uczniowie po ogólnodostępnych częściach szkoły poruszali się we własnych maseczkach.

Klasy I

Uczniów klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem zapraszamy
1 września 2021 r. do auli na spotkania z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem.

OBOWIĄZUJE ZASADA – JEDEN UCZEŃ – JEDEN OPIEKUN. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły o zakrycie ust i nosa własną maseczką. Zarówno rodzic jak i uczeń zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu do szkoły.

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

Imienne listy uczniów klas pierwszych i czwartych z przydziałem do klas będą wywieszone w dniu 30.08.2021 r. o godz.12:00, na tablicy informacyjnej w przedsionku szkoły.

 

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 WRZEŚNIA 2021 r.

Spotkanie z wychowawcami klas w salach:

 

godz. 900 klasy 2-3:

 

Klasy 2

2a – A. Stasiewska  s. 22

2b – K. Menżyk  s. 24

2c – B. Adler-Zaród  s. 43

2d – M. Dogoda-Janik  s. 134

 

Klasy 3

3a – Z. Guz  s. 26

3b – U. Chomicz s. 42

3c – E. Dutka s. 18

3d – B. Kociuba s. 28

 

Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem A.

 

       
   
 
     

 

godz. 900 klasy 4-6:

 

Klasy 4

4a – M. Arcisz s.118

4b – A. Pilecka s. 222

4c – M. Ikert s. 116

 

 

Klasy 5

5a – D. Koczorowska s. 224

5b – A. Kozłowska s. 141

5c – E. Polak s. 143

5d – J. Żyłka-Owczarek s. 218

 

Klasy 6

6a – K. Muż s. 8p

6b – A. Wojdat s. 7

6c – A. Ziółkowska s. 142

 

Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły wejściem B.

 

       
   
 
     

 

godz. 1000 klasy 7:

Klasy 7

7a – A. Lenczewska s. 209

7b – M. Mularczyk s. 4p

7c – A. Chodorowska s. 228

7d – A. Siwińska s. 212

7e – U. Łoś-Woyke (J. Mirowska) s.7

7f – M. Cis-Szałańska s. 110

7g – I. Dawidziak s. 8

7h  (była 6a) – E. Bilska s. 208

 

Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły wejściem B.

 

       
   
 
     

                         

godz. 1100 klasy 8: 

Klasy 8

8a –  I. Kitlas s. 220

8b – A.  Śmietana-Bogacz (T. Bielecki) s. 204

8c – D. Łatko s. 141

8d – D. Domagalska-Biela s. 226

8e – M. Klimczak-Piotrowska s. 208

8f – E. Dudzińska s. 104

8g – Z. Bielecka s. 108

8h – J. Czyżewska s. 202

 

Uczniowie klas 4-8 wchodzą do szkoły wejściem B.

 

       
   
 
     

 

Klasy 1

godz. 1100 spotkanie w auli:

1a – J.  Taczalska s.42

1b – A. Jarocha s. 134

 

godz. 1200 spotkanie w auli:

1c – J. Lech s.43

1d – B. Łoziuk s. 24

1e – J. Duda s. 18

Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły wejściem A.

 

       
   
 
     

 

 

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  na terenie szkoły obowiązują uczniów, rodziców i pracowników szkoły procedury bezpieczeństwa.