Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 r.

Drodzy Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z wyjątkową sytuacją spowodowaną COVID-19, kończymy ten rok szkolny bez uroczystego zakończenia, wręczania nagród, dyplomów itp.

Uczniowie kl. 1-7 spotykają się w dniu 26.06.2020 r. z wychowawcami na boisku szkolnym przy wyznaczonych stanowiskach (bez wchodzenia do budynku szkoły).

Klasy ósme pożegnamy w szkolnej auli, każdą oddzielnie o wyznaczonej godzinie.

Ze względu na bezpieczeństwo w zakończeniu roku szkolnego nie mogą uczestniczyć rodzice/prawni opiekunowie oraz inne osoby.

Decyzja o obecności dziecka w zakończeniu roku szkolnego i odbiorze w tym dniu świadectwa należy do Państwa. Uczniowie nieobecni z kl. 1-7 będą mogli odebrać świadectwo we wrześniu,
tzn. w nowym roku szkolnym. Świadectwa uczniów kl. 8 będą do odbioru w sekretariacie
ds. uczniowskich.

Poniżej przesyłam harmonogram zakończenia roku szkolnego.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

 

Spotkanie z wychowawcami klas oraz rozdanie świadectw

dla klas 1-7 odbędzie się na boisku szkolnym:

 

godz. 9.00, klasy 1-3:

 

Klasy 1

 

1a – Z. Guz  (stanowisko 1)

1b – U. Chomicz (stanowisko 2)

1c – E. Dutka (stanowisko 3)

1d – B. Kociuba (stanowisko 4)

 

Klasy 2

               

2a – J. Taczalska (stanowisko 5)

2b – B. Łoziuk (stanowisko 6)

2c – B. Bachaj (stanowisko 7)

 

Klasy 3

 

3a – A. Nawrocka  (stanowisko 8)

3b – J. Lubecka  (stanowisko 9)

3c – B. Adler-Zaród  (stanowisko 10)

3d – M. Turemka   (stanowisko 11)

 


godz. 10.00, klasy 4-5:

 

Klasy 4

 

4a – M. Wicher-Ostrowska (stanowisko 1)

4b – A. Wojdat (stanowisko 2)

4c – I. Wiercioch (stanowisko 3)

 


Klasy 5

 

5a – E. Bilska (stanowisko 4)

5b – M. Mularczyk (stanowisko 5)

5c – A. Chodorowska (stanowisko 6)

5d – A. Siwińska (stanowisko 7)

5e – U. Łoś-Woyke (stanowisko 8)

5f – M. Cis-Szałańska (stanowisko 9)

5g – I. Dawidziak (stanowisko 10)

 


godz. 11.00, klasy 6:

 

Klasy 6

 

6a –  I. Kitlas (stanowisko 1)

6b – A. Ziółkowska (stanowisko 2)

6c – D. Łatko (stanowisko 3)

6d – D. Domagalska-Biela (stanowisko 4)

6e – M. Klimczak-Piotrowska (stanowisko 5)

6f – E. Dudzińska (stanowisko 6)

6g – D. Rosiwal-Bylczyńska (stanowisko 7)

6h – J. Czyżewska (stanowisko 8)

6s – A. Śmietana-Bogacz, T. Bielecki (stanowisko 9)

                                                              


godz. 12.00, klasy 7:

 

Klasy 7

 

7a – J. Żyłka-Owczarek (stanowisko 1)

7b – A. Pilecka (stanowisko 2)

7c – M. Dżugaj (stanowisko 3)

7d – M. Arcisz (stanowisko 4)

7e – A. Kozioł (stanowisko 5)

 

 

Spotkanie z wychowawcami klas oraz rozdanie świadectw ukończenia szkoły

dla klas 8 odbędzie w auli szkolnej:

 

Klasy 8

 

godz. 8.00           8a – E. Polak (I. Żmijewska)

godz. 9.00           8b – A. Kozłowska (L. Kuligowska)

godz. 10.00         8c – Z. Bielecka (M. Gulbicka)

godz. 11.00        8d – Z. Bielecka (A. Kowalczuk)

godz. 12.00        8e – K. Masełko (G. Szyndel)

godz. 13.00        8f –  W. Wlazło (I. Gajdzińska)

 

Z poważaniem

Dariusz Szklarski

Dyrektor Szkoły