Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – WALKA ZE STRESEM W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA

W ramach realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 uczniowie biorą udział w różnych, interesujących zajęcia. Dzisiaj prezentujemy dokumentację fotograficzną z warsztatów umiejętności społecznych –  Walka ze stresem w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.