Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

„Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” – opis projektu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

  1. „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” uruchomi w drugiej połowie 2019 roku 25 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie, poprzez zwiększenie o 25 ilości miejsc w oddziale Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie mieszczącym się przy Mikołajczyka 20 oraz realizacja dodatkowych zajęć dla wszystkich 250 dzieci z 9 istniejących oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Mikołajczyka oraz 1 nowo utworzonego oddziału, łącznie z 10 grup przedszkolnych w ramach projektu w terminie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020 r. oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej w terminie do 31.08.2020r.

Do udziału w projekcie kwalifikują się:

– dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty

– dzieci zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego

– dzieci posiadające orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci znajdujące się trudnej sytuacji; dzieci z niepełnosprawnościami; dzieci z rodziny wielodzietnej.

Całkowita wartość projektu: 880 320,00 PLN

Kwota dofinansowania: 744 124,00 PLN

Grupę docelową stanowi 15 nauczycieli i 250 dzieci z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.

Dokumenty rekrutacyjne dla dzieci:

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli: