Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Konkurs literackiej twórczości “Piękno mojego miasta”

Zapraszam dzieci uczęszczające do naszego Oddziału przedszkolnego w wieku 4-6 lat do udziału w konkursie.

KONKURS LITERACKIEJ TWÓRCZOŚCI
„PIĘKNO MOJEGO MIASTA”

Cele konkursu:

  • Budzenie zainteresowania dzieci własną miejscowością.
  • Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu.
  • Zapoznanie dzieci z zabytkami, budowlami

LINIA AUTOBUSOWA NR 98 – połączenie autobusowe od 1 września (Os. Kapitanów – SP51 Jodłowa)

Przebieg linii

Kopańskiego<—/>” width=”21″ height=”15″>Osiedle Przyjaźni</strong><br />
Polskich Marynarzy — Ku Słońcu — Santocka — 26 Kwietnia (z powrotem: 26 Kwietnia — Derdowskiego — Ku Słońcu)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Przystanki linii</h2>
<div class=

WIZYTA W OGRODZIE DENDROLOGICZNYM W PRZELEWICACH

15 i 16 września 2020 r. grupy przedszkolaków odwiedziły Ogród Dendrologiczny w Przelewicach w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

ZEBRANIA Z RODZICAMI

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2,3,5,6,7 odbywać się będą w formie on-line na platformie TEAMS, w terminach wskazanych przez wychowawców.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 1,4,8. odbywać się będą w szkole wg harmonogramu:

Wtorek 08.09.2020r.

godz.17.00, AULA SZKOLNA