Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

LIBRUS-NOWY DZIENNIK ELEKTRONICZNY

LIBRUS-NOWY DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni Państwo,

decyzją Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie, szczecińskie szkoły zmieniają operatora odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, dokonana zostanie zmiana dziennika elektronicznego na Librus Synergia. W związku z pracami nad uruchomieniem nowego dziennika – do

Spotkanie adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci z grupy ,,Misie” i ,,Jeżyki” na spotkanie adaptacyjne w dniu 31.08.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00 – 12:00, które odbędzie się na boisku przedszkolnym ,,Orlik” . W razie niepogody prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną 1 września nie odbędą się w naszej szkole tradycyjne uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3:

  1. Uczniowie klas 1-3 wchodzą i wychodzą