Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA
w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską