Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

„Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” – opis projektu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla