Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Nabór

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze
o następujących profilach:
sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
matematyczna z elementami kodowania i programowania,
językowa,
ogólna.
Składajac wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do

Serfuję, nie hejtuję

 KONKURS  PLASTYCZNY

NA PLAKAT PT: „SERFUJĘ  NIE   HEJTUJĘ .”-IV  EDYCJA

CEL KONKURSU :                 -ROZWIJANIE  UZDOLNIEŃ  PLASTYCZNYCH

                                                 – KSZTAŁTOWANIE  POSTAWY ŚWIADOMEGO KORZYSTANIA Z SIECI

                                                 – ROZPROPAGOWANIE IDEI  BUDOWANIA POZYTYWNEGO KLIMATU                                                                                        W CYBERPRZESTRZENI

ZASIĘG