Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Sprawozdanie – Międzynarodowy Dzień Tolerancji

 16 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie, część klasy 8d w składzie: Jakub
Bogusławski, Katarzyna Ciereszko, Weronika Dyląg, Jakub Grala, Łukasz Grabow, Kamil Lachowicz,
Aleksandra Mazek, Karolina Najda, Julia Orkiszewska, Julia Rusiniak, Urszula Smolińska z okazji
Międzynarodowego Dnia Tolerancji połączonego z Dniem Patrioty i Patriotki zorganizowała grę
korytarzową.
Brały w niej udział klasy siódme, każda podzielona na pięć grup. Uczestnicy mieli do wykonania pięć
zadań na poszczególnych stacjach. Grupy otrzymały specjalnie przygotowane karty, na które
przybijano pieczątkę po wykonaniu zadania. Wszystkie stacje miały na celu sprawdzenie wiedzy
uczniów o naszej Ojczyźnie. Pierwsze stanowisko pt. “Polscy społecznicy”, sprawdzało wiedzę poprzez układanie puzzli ze znanymi polskim i patriotami i. Za tą stację odpowiadali Łukasz Grabow oraz Jakub Grala. Kolejnym punktem gry korytarzowej był quiz, w którym można było sprawdzić wiedzę na temat naszego kraju. Prowadziły go Julia Orkiszewska i Julia Rusiniak. Trzecia stacja pt. “Twórcy niepodległości” umożliwiała poznanie polskich bohaterów i wydarzeń związanych z nimi poprzez grę w memory. Zajmowały się tym Aleksandra Mazek oraz Karolina Najda. Przedostatnim zadaniem było ułożenie konturu Polski z pamięci przy użyciu plasteliny. Za to stanowisko odpowiadali Weronika Dyląg i Jakub Bogusławski. Ostatni punkt sprawdzał kreatywność uczniów. Musieli oni wypisać cechy oraz zachowania wzorowego patrioty i patriotki. Prowadziły go Katarzyna Ciereszko oraz Urszula Smolińska.
Koordynatorem całej akcji był Kamil Lachowicz, a za organizację wydarzenia odpowiadała Pani
Monika Lunitz i Pani Asia Trafna. Komisja nie jest w stanie ocenić, która klasa poradziła sobie
najlepiej. Wszyscy byli zaangażowani w projekt i zadowoleni z udanego Dnia Tolerancji oraz Dnia
Patrioty i Patriotki. Wszyscy uważają, że warto by było powtórzyć tę akcję za rok.

Jakub Bogusławski, Katarzyna Ciereszko, Weronika Dyląg, Jakub Grala, Łukasz Grabow, Kamil
Lachowicz, Aleksandra Mazek, Karolina Najda, Julia Orkiszewska, Julia Rusiniak, Urszula Smolińska

Monika Lunitz