Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SPOTKANIE RODZICÓW KLAS 8 Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Serdecznie zapraszam Rodziców uczniów klas 8 na spotkanie z panią Jolantą Mizgalską,
doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4. Spotkanie odbędzie się 23
października (środa)- przed przypadającymi tego dnia w naszej szkole indywidualnymi
konsultacjami dla rodziców- o godzinie 16.30, w auli szkoły. I potrwa do około 17.15.
Dotyczyć będzie "Zasad i kryteriów naboru do szkół ponadpodstawowych". Po spotkaniu
rodzice będą mogli uczestniczyć jeszcze w w.w. konsultacjach.

Janina Mirowska, pedagog szkolny