Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SPOTKANIE PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW Z PPP4

SPOTKANIE PEDAGOGÓW  I PSYCHOLOGÓW Z PPP4

W dniu 24 stycznia odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie spotkanie pedagogów  i psychologów z PPP4, a także nauczycieli z naszej szkoły.

Podstawowym celem spotkania była integracja środowiska specjalistów pracujących

w szkołach na terenie działania PPP4 . Zajęliśmy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy nauczyciele i pedagodzy .

Na spotkaniu dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. Omówione zostały działa, interwencje i procedury w sytuacjach kryzysowych, z którymi możemy mieć do czynienia na terenie szkoły. 

Bardzo cieszę się, że taka forma pomocy i wsparcia spotkała się z zainteresowaniem wśród nauczycieli i pedagogów.

Spotkanie poprowadziły Panie psycholog z PPP4 – I.Janik i A.Lewandowska,

 organizatorem spotkania na terenie SP51 była pedagog Pani G.Chmielewska