Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Serdecznie zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci nowo przyjętych na spotkanie organizacyjne,

które odbędzie się 27 sierpnia 2020r. o godzinie 16.00

w budynku Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 51

przy ul. Mikołajczyka 20 (sala gimnastyczna wejście od strony Orlika).

 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o obecność tylko jednego z rodziców/ opiekunów dziecka.

Prosimy, aby każdy wchodzący do budynku rodzic/opiekun miał zasłonięte usta i nos.

 

Zapraszamy serdecznie :)