Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Spotkanie adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci 3-letnich na spotkanie adaptacyjne w dniach 30.08.2021- 31.08.202 r. w godzinach 10:00 – 12:00. 

W czasie spotkania obowiązują następujące zasady:
1. Z jednym dzieckiem, przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun.
2. W spotkaniu może uczestniczyć wyłącznie dziecko zdrowe.
3. Osoby dorosłe obowiązuje osłona nosa i ust.
4. Dzieci nie przynoszą ze sobą zabawek.

Do zobaczenia!!!