Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Spotkania z policją

 W ramach realizacji programu profilaktycznego zawartego w planie działań szkoły w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy pedagog Gabriela Chmielewska zorganizowała cykl spotkań uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie z funkcjonariuszem policji – specjalistą ds. nieletnich Komisariatu Policji Szczecin Pogodno.
Podczas spotkań w klasach Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Mówił o konsekwencjach prawnych negatywnych zachowań, omówione zostały także zasady bezpieczeństwa i zachowania jakie uczniowie powinni prezentować.
Ponadto omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podkreślano korzyści jak i zagrożenia płynące z użytkowania komputera i Internetu. Przestrzegano również uczniów przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.
Oczywiście nie odbyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta.
Spotkanie było interesujące i pouczające.

Pedagog:
Gabriela Chmielewska