Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Serfuję, nie hejtuję

 KONKURS  PLASTYCZNY

NA PLAKAT PT: „SERFUJĘ  NIE   HEJTUJĘ .”-IV  EDYCJA

CEL KONKURSU :                 -ROZWIJANIE  UZDOLNIEŃ  PLASTYCZNYCH

                                                 – KSZTAŁTOWANIE  POSTAWY ŚWIADOMEGO KORZYSTANIA Z SIECI

                                                 – ROZPROPAGOWANIE IDEI  BUDOWANIA POZYTYWNEGO KLIMATU                                                                                        W CYBERPRZESTRZENI

ZASIĘG I ADRESAT KONKURSU  :  -KONKURS  MIEJSKI 

                                             – SKIEROWANY  DO  UCZNIÓW  KLAS 4-8 SZKOŁY  PODSTAWOWEJ                  

ZASADY KONKURSU-KONKURS POLEGA NA PRZYGOTOWANIU  INDYWIDUALNEJ   PRACY  PLASTYCZNEJ

                                                 -NA BRYSTOLU   LUB  BLOKU TECHNICZNYM ( FORMAT  A 3 )

                                               – TECHNIKĄ  DOWOLNĄ

                                               – PRACA  POWINNA  ZAWIERAĆ  HASŁO ZWIĄZANE Z TEMATEM  KONKURSU

                               -PRACE KONKURSOWE POWINNY  ZAWIERAĆ OPIS (IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ,  NAZWA I ADRES SZKOŁY, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA  POD KIERUNKIEM,  KTÓREGO POWSTAŁA  PRACA)

KAŻDA SZKOŁA MOŻE  PRZESŁAĆ PO JEDNEJ PRACY   Z KAŻDEJ KATEGORII WIEKOWEJ( CZYLI  MAKSYMALNIE 5  PRAC  )

TERMIN  NADESŁANIA    PRAC:    25  MARCA 2019    ( termin  po   poprawieniu  błędu  z poprzedniej ulotki)

NAGRODY :    – JURY  MOŻE  PRZYZNAĆ    NAGRODĘ  za I, II , III miejsce  W KAŻDEJ   KATEGORII   WIEKOWEJ LUB  NIE PRZYZNAĆ  JAKIEGOŚ  MIEJSCA

NAGRODY  ZOSTANĄ WRĘCZONE NA UROCZYSTYM  PODSUMOWANIU    DNIA   28  MARCA 2019

O GODZ. 11.45 W AULI SP51   W SZCZECINIE  PRZEWIDZIANE  SUPER NAGRODY !!!!

ORGANIZATORZY :        SZKOŁA PODSTAWOWA nr 51 ul .Jodłowa 21                       71-114 Szczecin, tel. 91 452 33 24,fax 91 452 33 11

                                                                         SERDECZNIE  ZAPRASZAMY !!!

          AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA , MAGDALENA GULBICKA , ELIZA POLAK