Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

SADZIMY WRZOSY

SADZIMY WRZOSY

We wrześniu 2020 roku w ramach „Akcji Wrzos” uczniowie klas 8a i 6f upiększali teren w okolicy szkoły. Pomysł na akcję zrodził się spontanicznie podczas jednej z rozmów podczas godziny wychowawczej w klasie 6f. Uczniowie z entuzjazmem podjęli temat i chętnie przystąpili do zbiórki roślin i ziemi. W kilku klasach 6 i 7 zebrano niemal 60 sadzonek, które zasadzono w dziewięciu donicach przed szkołą. Akcja ta uczy młodzież wrażliwości na piękno przyrody oraz dbałości o wspólne dobro.

Monika Cos-Szałańska

Monika Lunitz