Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W związku z obowiązującą obecnie sytuacją epidemiologiczną 1 września nie odbędą się w naszej szkole tradycyjne uroczystości związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021.

DODATKOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 1-3:

  1. Uczniowie klas 1-3 wchodzą i wychodzą ze szkoły głównym wejściem.
  2. Uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami oczekują na przyjście wychowawcy przed budynkiem szkolnym, w okolicy głównego wejścia do szkoły, pamiętając o zachowaniu bezpiecznego dystansu.
  3. Rodzice uczniów  klas 1 uczestniczą w spotkaniu z wychowawcą, pamiętając o zasadzie: jedno dziecko – jeden rodzic. Rodzice zobowiązani są do zakrycia ust i nosa.
  4. Spotkania z wychowawcą uczniów  klas 2 i 3 odbywać się będą bez udziału rodziców. Rodzice przekazują dzieci wychowawcy i oczekują przed szkołą na ich powrót. Po zakończonym spotkaniu wychowawca odprowadza dzieci i przekazuje je rodzicom.
  5. Rodzice oczekujący na dzieci wypełniają dokumenty przekazane przez wychowawcę (proszę zaopatrzyć się w długopis i podkładkę ułatwiającą wypełnianie dokumentów). Wypełnione dokumenty rodzice przekazują wychowawcy podczas odbioru dzieci. Oczekując na dziecko rodzic może również wypełnić kartę zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Kartę można pobrać z portierni lub ze strony szkoły. Wypełnioną kartę należy oddać nauczycielowi świetlicy pełniącemu dyżur przy wejściu do szkoły.

 

Klasy II – VIII

Wszystkich uczniów klas II – VIII zapraszamy 1 września 2020 r. na spotkania z wychowawcami klas w wyznaczonych salach, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Klasy II –III wchodzą wejściem głównym, klasy IV-VIII wejściem od strony boiska. Uczniów obowiązuje strój galowy. Podczas spotkania z wychowawcami uczniowie zostaną zapoznani z Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole oraz z planem lekcji na rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie klas 4 spotykają się z nowym wychowawcą przed szkołą (wejście od strony boiska). Wychowawca będzie miał ze sobą tabliczkę klasy i razem udadzą się do wyznaczonej sali.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS RODZICE/OPIEKUNOWIE NIE WCHODZĄ DO BUDYNKU SZKOŁY!!! Zaleca się, aby uczniowie po ogólnodostępnych częściach szkoły poruszali się w maseczkach.

Klasy I

Uczniów klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem zapraszamy 1 września 2020 r. do auli na spotkania z wychowawcami klas, zgodnie z umieszczonym poniżej harmonogramem. OBOWIĄZUJE ZASADA – JEDEN UCZEŃ –JEDEN OPIEKUN. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły o zakrycie ust i nosa własną maseczką. Zarówno rodzic jak i uczeń zobowiązani są do zdezynfekowania rąk płynem znajdującym się przy wejściu do szkoły.

Uczniów obowiązuje strój galowy.

Imienne listy uczniów klas pierwszych z przydziałem do klas będą wywieszone w dniu 28.08.2020 r. o godz.12.00, na tablicy informacyjnej w przedsionku szkoły.

 

 

 

 

Harmonogram:

Klasa Wychowawca Sala Godzina
1a A. Nawrocka aula 12.00
1b K. Menżyk aula 12.00
1c B. Adler-Zaród aula 13.00
1d M. Dogoda aula 13.00
2a Z. Guz 26 10.00
2b U. Chomicz 42 10.00
2c E. Dutka 22 10.00
2d B. Kociuba 28 10.00
3a J. Taczalska 43 11.00
3b B. Łoziuk 24 11.00
3c B. Bachaj 42 11.00
4a D. Koczorowska 4 11.00
4b A. Kozłowska 7 11.00
4c E. Polak 12 11.00
4d J. Żyłka-Owczarek 8p 11.00
5a M. Wicher-Ostrowska 143 11.00
5b A.Wojdat 141 11.00
5c A. Ziółkowska 142 11.00
6a E. Bilska 104 10.00
6b M. Mularczyk 4p 10.00
6c A.Chodorowska 108 10.00
6d A. Siwińska 124 10.00
6e J. Mazurek 118 10.00
6f M. Cis – Szałańska 110 10.00
6g I. Dawidziak 144 10.00
7a (połączone 6a i 6b) I. Kitlas 220 9.00
7b (dawna 6s) A.Śmietana-Bogacz 222 9.00
7c D. Łatko 218 9.00
7d D. Domagalska – Biela 224 9.00
7e M. Klimczak-Piotrowska 226 9.00
7f E. Dudzińska 228 9.00
7g Z. Bielecka 208 9.00
7h J. Czyżewska 122 9.00
8a M.  Lunitz 37 8.00
8b A.Pilecka 209 8.00
8c M.Gulbicka 212 8.00
8d M. Arcisz 126 8.00
8e A.  Kozioł 204 8.00