Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Oddział przedszkolny

LISTA DZIECI przyjętych i nieprzyjętych 2020/2021

 

  •  
  • Przypominamy, że w terminie 22-24.04.2020r. rodzice mają obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez pisemne oświadczenie     
  • Mogą to Państwo uczynić elektronicznie bądź w formie papierowej (w przypadku braku Internetu).
  • WŁAŚCIWE WRIANTY POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO P-LA

Instrukcja_potwierdzanie_woli

POTWIERDZENIE WOLI – wzór

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 2020/2021

 

 

  • SZANOWNI RODZICE, od dnia 09 marca 2020r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

INFORMATOR DLA RODZICÓW – 27.02.2020

KARTA ZGŁOSZENIA 2020-2021

KLAUZULA RODO NA STRONĘ NABORU- 2020-2021

OŚWIADCZENIE Nr 1 – oświadczenie o zatrudnieniu-uczeniu się w trybie dziennym dzi

OŚWIADCZENIE Nr 2 – kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo

OŚWIADCZENIE Nr 3 – zatrudnienie-uczenie się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola-sp

OŚWIADCZENIE Nr 4 – zamieszkiwanie i płacenie podatku w Szczecinie

OŚWIADCZENIE NR 5. ODBYCIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ

OŚWIADCZENIE NR 6 – ZAMIESZKIWANIE W GMINIE SZCZECIN

OŚWIADCZENIE NR 7 – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY KANDYDATA

OŚWIADCZENIE NR 8 – SAMOTNE WYCHOWYWANIE DZIECKA

Informacje dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie na rok szkolny 2020/2021.
W roku szkolnym 2020/21 – oddziały przedszkolne znajdują się w budynku przy ul. Mikołajczyka 20.

 

 

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
2. stworzyć listę preferencji placówek,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.