Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Oddział przedszkolny

 

Zarzadzenie_PM_35_2021_terminy_rekrutacji_2021_2022

 

  • SZANOWNI RODZICE, od dnia 01 marca 2021 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/

https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

 

 

Informacje dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022.


W roku szkolnym 2021/22 – oddziały przedszkolne znajdują się w budynku przy ul. Mikołajczyka 20.

Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin.

https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101807

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
2. Stworzyć listę preferencji placówek.
3. Wypełnić pozostałe pola formularza.
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący.
5. Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.