Klasa pływacka

.

klplyw00r6

Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji na rok szkolny 2017/2018:

.

Regulamin rekrutacji do klasy 1 pływackiej

Ulotka informacyjna

Test sprawności fizycznej

.

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 – klasy_sportowe – do druku i złożenia w formie papierowej w sekretariacie szkoły

Podanie do klasy 1 pływackiej

.

Zgoda rodzica na przynależność do klubu patronackiego

.

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Potwierdzenie woli

 

.

 

.