Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy “0”

 

Informacje dotyczące naboru do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie na rok szkolny 2018/2019:

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
2. stworzyć listę preferencji placówek,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

 

.

  • Terminy określone dla kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego są umieszczone w pliku pdf:

Zarządzenie w sprawie terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I szk. podst.

.

  • Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria są wymienione w dokumencie pdf:

Kryteria naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

.

  • Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz druki stosownych oświadczeń są zamieszczone w pliku pdf:

Uchwała Rady Miasta w sprawie kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych