Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Rekrutacja klasy 1

Rekrutacja do klas 1 – komunikaty

Szanowni Rodzice kandydatów do klas 1 – w dniu dzisiejszym  (16.04.2021 r.) podane zostały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do klasy  1 w naszej szkole. Rodzice mogą sprawdzić tę informację  w szkole (wywieszone zostały listy dzieci) lub logując się na stanę https://nabor.pcss.pl/szczecin.

Proszę pamiętać, iż kolejnym ważnym krokiem jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

Należy tego dokonać w dniach 19-21.04.2021 r. Można to zrobić na 2 sposoby: elektronicznie
(po zalogowaniu na stronę https://nabor.pcss.pl/szczecin) lub osobiście w szkole (dostarczając wydrukowane potwierdzenie woli).

23.04.2021 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

POTWIERDZENIE WOLI