Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

ulotka2_dzien__otwarty_2020

 

Od 9 marca rozpoczyna się rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli. Jak poprzednimi laty jest to proces elektroniczny. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem nabor.pcss.pl , na stronie naszej szkoły w zakładce REKRUTACJA oraz na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

W roku szkolnym 2020/2021 zamierzamy utworzyć 6 oddziałów klas pierwszych.