Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REKRUTACJA# 4 -zmiana harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych

REKRUTACJA# 4 -zmiana harmonogramu rekrutacji do klas pierwszych

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji:

Zarzadzenie PM_158_2020_zmieniające terminy rekrutacji_26.03.2020

Z uwagi na stan pandemii terminy przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin Nr 24/20 z dnia 17 stycznia 2020 r. zostały zmienione Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r.