Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Realizujemy projekt „Dzieciaki Mleczaki

Bierzemy udział w projekcie Polskiej Izby Mleka „Dzieciaki Mleczaki”. Dzieci odbyły wirtualną wycieczkę do gospodarstwa rolnego, hodującego krowy. Dowiedziały się, jaka jest droga mleka od krowy do sklepu. Na filmie zwiedziły również mleczarnię i obejrzały kolejne etapy uzdatniania mleka do spożycia. Następnie (już w rzeczywistości) degustowały produkty mleczne.

Marzena Włodarczak