Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Program półkolonii w SP 51

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I PROGRAM PÓŁKOLONII W SP 51

Zajęcia prowadzone będą od godz.8.00-16.00 ( dla rodziców pracujących są dyżury od 7.30 i do 16.30) od poniedziałku do piątku.
Dzieci otrzymają śniadanie, obiad z podwieczorkiem.
Program przewiduje zajęcia rozwijające logiczne myślenie, plastyczne, muzyczne, zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe w hali, zajęcia na pływalni, wyjścia do kina, Opery, wycieczki po mieście.
Zajęcia odbywać się będą w obiektach szkoły ( sale lekcyjne, boisko, plac zabaw, hala sportowa, pływalnia) oraz poza szkołą w formie wyjść na wycieczki, do kina itp.
Rodzice proszeni są o odpowiedni ubiór do zajęć oraz pogody
Nauczyciele będą się zajmowali grupami w sposób rotacyjny wg harmonogramu.
Szatnie na dole.
Dzieci przychodzą do świetlicy.
Proszę zaopatrzyć dzieci w kartę aglomeracyjną- do darmowych przejazdów komunikacją miejską

Prosimy o zapoznanie się z poniższa informacją dotyczącą programu półkolonii:

Program półkolonii