Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ „ODWAŻNA ÓSEMKA – PRZECIWDZIAŁANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI…”.

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ „ODWAŻNA ÓSEMKA – PRZECIWDZIAŁANIE NADWADZE I OTYŁOŚCI WŚRÓD DZIECI…”.

                                                                    

 Z przyjemnością informujemy, iż nasza Szkoła realizuje Program Polityki Zdrowotnej „Odważna Ósemka – Przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci…”.   

W ostatnich latach obserwuje się w populacji dziecięcej wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, chorób sercowo – naczyniowych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy. Wzrost występowania nadmiaru masy ciała wiąże się przyczynowo z innymi czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych: małą aktywnością fizyczną oraz zaburzeniami odżywiania.

W związku z powyższym realizujemy kompleksowe działania uki

erunkowane na poprawę stylu życia i redukcję czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych poprzez: promocję zdrowego stylu życia, dostarczanie informacji o dalszym prozdrowotnym postępowaniu oraz czesne wykrycie zaburzeń metabolicznych.

To właśnie dzięki zmianie nawyków żywieniowych oraz podniesieniu poziomu aktywności fizycznej możemy dążyć do poprawy stanu zdrowia ludności, w szczególności dzieci i młodzieży.

Koordynator programu na terenie szkoły:

Pedagog – Gabriela Chmielewska