Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

PRACA ŚWIETLICY – W TRAKCIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

W czasie przerwy świątecznej
(w dniach 23- 24.12.2019, 27.12.2019, 30-31.12.2019, 02-03.01.2020r.)
szkoła zapewni dzieciom opiekę w świetlicy w godz.7.00-15.00.
W Wigilię i Sylwestra (24.12.2019, 31.12.2019r.) w godz. 7.00-14.00

Rodzice chcący skorzystać z opieki świetlicy szkolnej zobowiązani są do wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dniach roboczych w okresie przerwy świątecznej.

Kartę można pobrać i wypełnioną należy złożyć w sekretariacie uczniowskim najpóźniej do 16.12.2019r.