Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

POWRÓT DO SZKOŁY

POWRÓT DO SZKOŁY

 

Drodzy Uczniowie!

Z radością wyczekujemy dnia, kiedy po długim okresie nauki zdalnej znowu spotkamy się w szkole. W miłej i przyjaznej atmosferze będziemy powtarzać wiedzę, którą zdobyliście w trakcie całego roku szkolnego.

Chcemy Was słuchać, rozmawiać z Wami, wykorzystać czas na odbudowanie relacji.

Niech na szkolnych korytarzach ponownie rozbrzmiewa Wasz śmiech i rozmowy.

                                                                                 Do zobaczenia w szkole

                                                                                 Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie,

od 17 maja br. uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych będą uczyli się w tzw. systemie hybrydowym. 

 

W związku z powyższym:

  • 17-19 maja br.do nauki stacjonarnej (w szkole) wracają klas 4 i 6 
    (dla uczniów klas 5, 7 i 8 zajęcia będą prowadzone on-line),
  • 20, 21, 24 maja brdo nauki stacjonarnej (w szkole) wracają ucz. klas 5 i 7 
    (dla uczniów klas 4, 6 i 8 zajęcia będą prowadzone on-line),
  • 28 maja br. do nauki stacjonarnej (w szkole) wracają ucz. klas 7 i 8 
    (dla uczniów klas 4, 5 i 6 zajęcia będą prowadzone on-line),
  • ze względu na bezpieczeństwo (zarażenie COVID-19, kwarantanna) ucz. klas 8 wracają do szkoły 28.05.2021 r., tak by wszyscy ósmoklasiści mogli przystąpić do egzaminu w terminie umożliwiającym im rekrutację do szkół ponadpodstawowych.

25, 26, 27 maja br. odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W  tym czasie nie odbywają się zajęcia w szkole dla klasy 1-7, świetlica szkolna będzie czynna wyłącznie dla uczniów klas 1-3, których rodzice bezpośrednio są zaangażowani w walkę
z pandemią
. Prosimy o przekazanie informacji o uczestnictwie dziecka w zajęciach świetlicowych do 20 maja 2021 r. wychowawcom klas.

31 maja br. do nauki stacjonarnej wracają wszystkie oddziały w szkołach podstawowych.

Oddziały przedszkolne pracują przez cały czas bez zmian.