Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Półkolonie w SP 51 – aktywne ferie

PÓŁKOLONIE W SP51 – AKTYWNE FERIE

W trakcie ferii zimowych –28.01-08.02.2019  dla uczniów SP51 szkoła organizuje aktywny wypoczynek.
Zajęcia prowadzone będą od godz. 7.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku.

Koszt za 2 tygodniowy pobyt wynosi 250zł
Nie ma możliwości zapisu na 1 tydzień

Dzieci otrzymają śniadanie, obiad z podwieczorkiem.

Program przewiduje zajęcia rozwijające logiczne myślenie, plastyczne, zabawy z komputerem, zabawy w wodzie, na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe . Wyjścia do kina, opery na zamku i inne atrakcje.

Zajęcia odbywać się będą w obiektach szkoły (sale lekcyjne, hala sportowa, basen, boisko, plac zabaw, aula) oraz poza szkołą w formie wyjść na wycieczki , do  kina, muzeum  itp.

Wychowawcami będą nauczyciele naszej szkoły.

Ze względów organizacyjnych zapisy na półkolonie trwają do dnia  18.12.2018:

  • Liczba miejsc ograniczona , pierwszeństwo mają dzieci klas I-IV w drugiej kolejności uczniowie klas  5 decyduje kolejność zgłoszeń
  • Należy złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną (druk do pobrania znajduje się na stronie sp51.szczecin.pl lub  w sekretariacie szkoły dla uczniów.
  • Lista zakwalifikowanych dostępna będzie wywieszona na tablicy przy sekretariacie szkoły w dniu 02.01.2019
  • Opłatę za półkolonię należy uiścić w kasie szkoły lub na konto szkoły  (12102047950000950202785004) w dniach 02-06.01.2019 po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu dziecka.

    KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

Kierownik  półkolonii
Barbara Bielecka